DATALOGIC POWERSCAN PD8590-DPM

PD DPM
 • DPM용 스캐너
 • 1D, 2D 다이렉트 마킹 스캔
  통신방식 USB, RS-232
  전원 5V dc
  작업조건 0 to 50˚C / CE인증
  사이즈 180mm(H)*63mm(W)*114mm(D)
  중량 204g

Project categories: Datalogic, 검증 솔루션

Close
Go top UA-61982909-1